Du học ngành truyền thông – Và Những điều cần biết

Nghiên cứu giao tiếp là nghiên cứu về cách chúng ta giao tiếp khác nhau với nhiều đối tượng / người dùng và cộng đồng khác nhau. Nó hiểu rằng giao tiếp dựa trên xã hội, chính trị và phương tiện truyền thông, và xảy ra trong các bối cảnh khác nhau. Nghiên cứu truyền thông là một chuyên ngành liên ngành bao gồm một số lĩnh vực phụ có liên quan với nhau: truyền thông phổ biến, truyền thông khoa học, truyền thông sức khỏe, truyền thông chính trị (bao gồm nghiên cứu tin tức và báo chí), và triết học truyền thông. Mỗi trường con giải thích các vấn đề giao tiếp cụ thể, nhưng chúng được liên kết với nhau bởi một tập hợp các cuộc tranh luận học thuật chồng chéo được chia sẻ. Các cuộc tranh luận này bao gồm: phương pháp định tính và định lượng (bao gồm cả các hiệu ứng truyền thống và nghiên cứu đối tượng), lý thuyết phê bình, nghiên cứu văn hóa, phân tích văn bản, lịch sử, các ngành công nghiệp sáng tạo, và lý thuyết truyền thông (media ecologies and medium theory). Do đó, chúng tôi đặt mục tiêu: 1) giới thiệu cho sinh viên càng nhiều lĩnh vực con càng tốt để khám phá cách thức giao tiếp được hình thành và hình thành xã hội; 2) để sinh viên phát triển các kỹ năng nghiên cứu và tổng quan về các cuộc tranh luận lý thuyết và phương pháp luận chính về thực tiễn và công nghệ truyền thông lịch sử và đương đại; 3) để sinh viên phát triển kiến ​​thức làm việc về các động lực toàn cầu hóa và số hóa của truyền thông đương đại; 4) để sinh viên phát triển sự hiểu biết quan trọng về các công nghệ truyền thông và các thực tiễn liên quan như những địa điểm chính cho hoạt động của chủ nghĩa tư bản và chính sách công, trung gian của cuộc sống hàng ngày, quản lý dân cư và sản sinh bản sắc văn hóa. 1) giới thiệu cho sinh viên càng nhiều lĩnh vực con càng tốt để khám phá cách thức giao tiếp được hình thành và hình thành nên xã hội; 2) để sinh viên phát triển các kỹ năng nghiên cứu và tổng quan về các cuộc tranh luận lý thuyết và phương pháp luận chính về thực tiễn và công nghệ truyền thông lịch sử và đương đại; 3) để sinh viên phát triển kiến ​​thức làm việc về các động lực toàn cầu hóa và số hóa của truyền thông đương đại; 4) để sinh viên phát triển sự hiểu biết quan trọng về các công nghệ truyền thông và các thực tiễn liên quan như những địa điểm chính cho hoạt động của chủ nghĩa tư bản và chính sách công, trung gian của cuộc sống hàng ngày, quản lý dân cư và sản sinh bản sắc văn hóa. 1) giới thiệu cho sinh viên càng nhiều lĩnh vực con càng tốt để khám phá cách thức giao tiếp được hình thành và hình thành nên xã hội; 2) để sinh viên phát triển các kỹ năng nghiên cứu và tổng quan về các cuộc tranh luận lý thuyết và phương pháp luận chính về thực tiễn và công nghệ truyền thông lịch sử và đương đại; 3) để sinh viên phát triển kiến ​​thức làm việc về các động lực toàn cầu hóa và số hóa của truyền thông đương đại; 4) để sinh viên phát triển sự hiểu biết quan trọng về các công nghệ truyền thông và các thực tiễn liên quan như những địa điểm chính cho hoạt động của chủ nghĩa tư bản và chính sách công, trung gian của cuộc sống hàng ngày, quản lý dân cư và sản sinh bản sắc văn hóa. 2) để sinh viên phát triển các kỹ năng nghiên cứu và tổng quan về các cuộc tranh luận lý thuyết và phương pháp luận chính về thực tiễn và công nghệ truyền thông lịch sử và đương đại; 3) để sinh viên phát triển kiến ​​thức làm việc về các động lực toàn cầu hóa và số hóa của truyền thông đương đại; 4) để sinh viên phát triển sự hiểu biết quan trọng về các công nghệ truyền thông và các thực tiễn liên quan như những địa điểm chính cho hoạt động của chủ nghĩa tư bản và chính sách công, trung gian của cuộc sống hàng ngày, quản lý dân cư và sản sinh bản sắc văn hóa. 2) để sinh viên phát triển các kỹ năng nghiên cứu và tổng quan về các cuộc tranh luận lý thuyết và phương pháp luận chính về thực tiễn và công nghệ truyền thông lịch sử và đương đại; 3) để sinh viên phát triển kiến ​​thức làm việc về các động lực toàn cầu hóa và số hóa của truyền thông đương đại; 4) để sinh viên phát triển sự hiểu biết quan trọng về các công nghệ truyền thông và các thực tiễn liên quan như những địa điểm chính cho hoạt động của chủ nghĩa tư bản và chính sách công, trung gian của cuộc sống hàng ngày, quản lý dân cư và sản sinh bản sắc văn hóa.

Tiếp thị và truyền thông: Sự khác biệt là gì?

Khách hàng thường yêu cầu tôi mô tả sự khác biệt giữa tiếp thị và truyền thông. Nhiều người nhầm lẫn cả hai bởi vì, khá thẳng thắn, nó là khó hiểu. Tuy nhiên, hiểu được sự khác biệt sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tạo ra một thương hiệu mạnh, thúc đẩy lợi nhuận và bảo vệ danh tiếng của bạn. Để giúp mọi thứ rõ ràng hơn, đây là một vài điểm khác biệt cơ bản.

Khách hàng là vua trong tiếp thị

Tiếp thị là một thành phần quan trọng của kế hoạch kinh doanh tổng thể của bạn với khách hàng hoặc khách hàng là trọng tâm của các hoạt động tiếp thị. Nhiều kế hoạch tiếp thị bao gồm phân tích cạnh tranh, dự báo bán hàng, nghiên cứu thị trường mục tiêu và xu hướng ngành, cũng như xác định các hoạt động cụ thể như truyền thông để tiếp cận khách hàng hiện tại và khách hàng mới. Nếu bạn là một tổ chức phi lợi nhuận, trọng tâm của kế hoạch tiếp thị của bạn có thể sẽ là những người hỗ trợ tài chính của bạn, cả cá nhân và tổ chức.

Truyền thông là người kể chuyện

Các kế hoạch truyền thông thúc đẩy các nỗ lực tiếp thị bằng cách phát triển thông điệp hấp dẫn liên quan đến dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn. Mặc dù kế hoạch truyền thông là một chiến thuật trong kế hoạch tiếp thị, nhưng nó cũng phải mang tính chiến lược. Bạn có thể sẽ cần thực hiện các cuộc phỏng vấn khách hàng và thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông để phát triển các thông điệp phù hợp gây được tiếng vang với khán giả của bạn.

Ngoài việc phác thảo câu chuyện và thông điệp, kế hoạch truyền thông xác định những cách tốt nhất để kể câu chuyện, tức là, phương tiện truyền thông, quảng cáo, mạng xã hội, bản tin hoặc sách trắng.

Còn về truyền thông tiếp thị?

Một bộ truyền thông tiếp thị tinh vi chia sẻ câu chuyện của bạn và ảnh hưởng đến khách hàng để mua một dịch vụ hoặc sản phẩm. Truyền thông tiếp thị bao gồm các chiến dịch thư trực tiếp, tài liệu quảng cáo, nội dung trang web và các bài thuyết trình. Nhờ khoảng thời gian chú ý được rút ngắn và thời gian có hạn của chúng tôi, điều quan trọng là phải kết hợp hình ảnh vào truyền thông tiếp thị của bạn. Một đồ họa thông tin, bức ảnh hoặc video ngắn có thể kể một câu chuyện hấp dẫn về sản phẩm hoặc dịch vụ ngay lập tức.

Truyền thông tạo ra một mạng lưới rộng lớn hơn

Mặc dù kế hoạch tiếp thị dành riêng cho khách hàng hoặc khách hàng, nhưng kế hoạch truyền thông có thể tạo ra một mạng lưới rộng lớn hơn bằng cách tạo thông điệp cho các bên liên quan khác bao gồm nhân viên, hàng xóm, quan chức nhà nước và chính phủ vì những đối tượng này có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của nỗ lực tiếp thị của bạn. Ví dụ, với một sản phẩm mới sắp được tung ra thị trường Mỹ, một công ty hóa dầu đã phát triển một nỗ lực tiếp thị toàn cầu phức tạp. Ngoài ra, một nỗ lực truyền thông đã được xây dựng và thực hiện tại địa phương để đảm bảo cộng đồng được thông báo đầy đủ về các hoạt động của địa điểm sản xuất, khi nhà máy đang phát triển mạnh. Các chiến thuật truyền thông và tiếp cận bao gồm các tòa thị chính, bản tin và các chuyến tham quan công cộng của địa điểm. Mặc dù các bên liên quan đến cộng đồng này không phải là khách hàng trực tiếp đến công ty hóa dầu,

Tóm lại, trong khi kế hoạch tiếp thị vạch ra các thị trường mục tiêu để thâm nhập dựa trên các xu hướng kinh tế thuận lợi, kế hoạch truyền thông phát triển câu chuyện sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng và các bên liên quan khác thông qua mạng xã hội, các bài xã luận, cơ hội phát biểu hoặc các hoạt động khác. Cả hai nên bổ sung cho nhau để nâng cao mục tiêu kinh doanh và bảo vệ thương hiệu của bạn.

Tôi có thể làm gì với Chuyên ngành Nghiên cứu Truyền thông?

Bằng cấp về Nghiên cứu Truyền thông giúp bạn phát triển các kỹ năng giao tiếp thực tế để gắn kết trong khuôn viên trường, tại nơi làm việc, ở nhà, trong xã hội và trên thế giới. Sinh viên lấy được bằng Nghiên cứu Truyền thông tìm thấy thành công các cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nơi yêu cầu chuyên môn truyền thông hiệu quả giữa các cá nhân, tổ chức, liên văn hóa, đạo đức và hoặc hiểu biết về truyền thông.

Ví dụ về nghề nghiệp truyền thông bao gồm, nhưng không giới hạn ở: giảng dạy, bán hàng, quan hệ con người, dịch vụ khách hàng, dịch vụ xã hội, quản lý, quan hệ công chúng, quảng cáo, truyền thông, gây quỹ, luật, chính trị, tư vấn và xuất bản. Tin tốt lành, theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, là chín trong số những con đường sự nghiệp có thể được đề cập ở trên sẽ là những nguồn tạo ra việc làm mới lớn nhất trong vòng mười năm tới.

Kỹ năng giao tiếp thường xuyên đứng đầu danh sách các kỹ năng mà nhà tuyển dụng mong muốn ở nhân viên. Ví dụ, một cuộc khảo sát về 500 công ty hàng đầu trong danh sách Fortune đã chỉ ra rằng kỹ năng giao tiếp tốt là kỹ năng quan trọng nhất trong hiệu quả công việc. Hơn nữa, 50% trong số các công ty tương tự chỉ ra rằng người xin việc thiếu kỹ năng giao tiếp. Do đó, có được các kỹ năng giao tiếp có thể mang lại cho người xin việc một lợi thế cạnh tranh trong thị trường việc làm ngày càng chặt chẽ.

Hơn nữa, Bộ Lao động   tuyên bố rằng trong số những phẩm chất quan trọng nhất để đạt được hiệu quả công việc cao là: lắng nghe, nói, tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề, lý luận, lòng tự trọng, hòa đồng, tự quản, liêm chính và trung thực – tất cả trong số đó là những kỹ năng và phẩm chất mà chúng tôi giúp bạn trau dồi với tư cách là một học giả về Nghiên cứu Truyền thông.

Vì vậy, bạn có thể làm gì với Bằng Nghiên cứu Truyền thông? Có lẽ câu hỏi hay hơn là, “Tôi không thể làm gì với Bằng Nghiên cứu Truyền thông?” Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Nghiên cứu Truyền thông học các kỹ năng giao tiếp có giá trị khiến họ trở nên hấp dẫn đối với các nhà tuyển dụng trong nhiều ngành, cho nhiều vị trí.

Hãy xem video giải thích của chúng tôi về Nghiên cứu Truyền thông là gì và bạn có thể làm gì với bằng cấp trong lĩnh vực này! (Được tạo bởi các Chuyên gia Nghiên cứu Truyền thông rất riêng của chúng tôi !!!)

Hãy đến giao tiếp với chúng tôi!

*Vẫn không thuyết phục?! Hãy xem những Sinh viên tốt nghiệp ngành Nghiên cứu Truyền thông nổi tiếng này:

29 Người Nổi Tiếng Bạn Chưa Từng Biết Có Bằng Giao Tiếp  (của Chase Fleming)

* Xem nhanh các khả năng nghề nghiệp của một sinh viên tốt nghiệp Nghiên cứu Truyền thông:

Làm gì với Bằng cấp về Truyền thông (bài viết này của Dawn Rosenberg McKay liệt kê 10 nghề hàng đầu mà các Chuyên ngành Truyền thông nên học)

14 Việc Làm Bằng Giao Tiếp (Alison tại University Language có quan điểm rất thực tế về khả năng tốt nghiệp với Bằng Truyền Thông)

Lựa chọn nghề nghiệp (Cao đẳng Olivet liệt kê vô số lựa chọn nghề nghiệp mà bạn có thể theo đuổi sau khi tốt nghiệp với Bằng Truyền thông của mình)

Hãy nhớ rằng bạn có thể điều chỉnh các Khóa học Yêu cầu Khóa học Giao tiếp của mình khi bạn tìm hiểu sở thích của mình và nghề nghiệp nào bạn bị thu hút và hy vọng theo đuổi nhất. Danh sách phổ biến về “những việc cần làm với bằng cấp” mà bạn có thể bắt gặp không phải lúc nào cũng toàn diện (nếu có). Với sự làm việc chăm chỉ, cống hiến và nắm bắt các cơ hội sẽ dành cho bạn trong suốt quá trình học đại học, bạn sẽ tích lũy được kinh nghiệm có thể tiếp thêm sức mạnh và đưa bạn đến bất cứ đâu! Đừng giới hạn bản thân! Khám phá các khả năng!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *